Mládež II.

Osoby pečující o zdravotně postižené děti a mládež II.

Kurz Péče o zdravotně postižené děti a mládež II. byl realizován v období 16.5.2014 – 18.10.2014. Probíhal v pronajatých prostorách v Doubravici nad Svitavou a účastnilo se ho průběžně 15 osob. Kurz sestával ze dvou částí – z části Úvod do tématu agresivity a sexuality dětí se ZP v celkovém počtu 16 hodin a z části Prevence syndromu vyhoření v počtu 48 hodin. Na základě účastí na kurzu a zpracovaných testů byly v říjnu 2014 úspěšným účastníkům vystaveny certifikáty o absolvování kurzu. Certifikáty byly předány paní lektorkou celkem 13 úspěšným absolventům.

Také tento kurz byl vnímán ze strany vzdělávaných osob velmi pozitivně nejen kvůli jeho náplni, ale také díky zkušenostem a přístupu paní lektorky Mgr. Květy Hrbkové, která velmi přínosným způsobem objasnila problematiku agresivity a sexuality dětí a mládeže se ZP a problematiku syndromu vyhoření.


Absolvent vzdělávacího programu se naučí zvládat agresivitu mládeže s postižením, zátěžové situace  i oblast sexuality. Velká pozornost bude věnována prevenci syndromu vyhoření. Hlavním cílem kurzu je pečování o svěřenou osobu informovaně s jistou profesionalitou efektivně s láskou.

Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností. Kurz je realizován a financován v rámci projektu vzdělávání pečujících osob, přihlášení účastníci neplatí kurzovné. Místo konání kurzu je „Pěkná modrá“ v Doubravici nad Svitavou. Kapacita kurzu je 15 osob, které v rámci rodiny pečují osobu příjemce příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb.

Bližší informace, dotazy, přihlášky: Mgr. Miroslav Šamalík  B. Němcové 267  Rájec-Jestřebí, tel.: 723785475, mail: miroslav.samalik@tiscali.cz