Koučování

Aktivita Koučování logicky navazovala na aktivitu Bilanční diagnostika a byla zaměřena na identifikované potřeby a problémy osob cílové skupiny s cílem dále posílit a rozšířit kompetence pečujících osob.

Této aktivity využívali účastníci kurzů Péče o zdravotně postižené děti a mládež I, II a III, a dále osoby navštěvující kurzy Rodinná péče o seniory I a II. Uchazeči měli možnost využít této aktivity v průběhu probíhajících kurzů do února 2015. Tato metoda byla vedena individuálně profesionálními kouči, které si mohli uchazeči sami vybrat.

Za dobu realizace projektu využilo tuto možnost celkem 83 osob, z nichž 45 navštěvovalo kurzy Péče o zdravotně postižené děti a mládež I, II a III, a 38 osob kurzy Rodinná péče o seniory I a II.

Uvedená metoda byla podobně jako aktivita Bilanční diagnostika ze strany účastníků chápána jako další pozitivní přínos k realizovaným kurzům.