Akce – připravujeme

11-13.10.2019 Setkání s Mgr. Květoslavou Hrbkovou, fara Doubravice

xx.xx.2020  Výlet ŠKODA-AUTO Mladá Boleslav

xx.xx.2020 Letní rekondiční pobyt dětí