Úvod

Vítáme Vás na stránkách Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – klub Blansko

Asociace je samostatným občanským sdružením zastoupené Mgr. Miroslavem Šamalíkem. Pracuje se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich rodinami. Organizuje vzdělávací akce, volnočasové, táborové a sportovní akce a další rehabilitační aktivity pro ZP děti a jejich rodiny zaměřené na jejich integraci. Vydává publikace a informační materiály. Klub nemá žádné zaměstnance, veškerá činnost je zajišťována na dobrovolné bázi. Na odborné a větší akce jsou přizváni odborníci.

V období 1.1.2014 – 31.3.2015 byl realizován projekt „Vzdělávání pečujících osob“, reg. číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00105

Hlavním cílem projektu byla odborná podpora fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči dle §117 a zákona č. 108/2006 Sb o sociálních službách. Očekávaným výsledkem bylo zkvalitnění péče zdravotně postiženým dětem a seniorům ze strany pečujících osob.

Dílčí cíle:

  • odborná příprava pečujících osob
  • naučení se novým přístupům a postupům při poskytování péče příjemcům příspěvku
  • pochopení podstaty onemocnění, zákonitostí vývoje a jejich respektování při poskytování péče
  • zlepšení postavení pečujících osob, zvýšení jejich statutu ve společnosti a posílení šancí trhu práce po ukončení péče
  • prevence syndromu vyhoření, zlepšení psychické i fyzické kondice pečujících osob
  • eliminace sociálního vyloučení v důsledku poskytování péče a zlepšení přístupu ke službám

Aktivity projektu:

  • Bilanční diagnostika
  • Koučování
  • Vzdělávání pečujících o zdravotně postižené děti a mládež
  • Vzdělávání pečujících o seniory

V rámci projektu bylo podpořeno celkem 94 osob, z toho 13 mužů a 81 žen. Celkem bylo předáno 87 certifikátů o úspěšném absolvování kurzu – 9 mužům a 78 ženám. O realizovaných aktivitách více informací na jednotlivých záložkách.

Realizace projektu byla již ukončena.

Informace naleznete také na stránkách http://www.esfcr.cz/projekty/vzdelavani-pecujicich-osob.