Aktivizační, asistenční a poradenský program – poradna & terén

PORADNA


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. klub Blansko, Komenského 14, Blansko 678 01 (přízemí fary na Starém Blansku)

Bezbariérový přístup do poradny je přes farní dvůr (volejte na číslo 704 533 445)

Otevřeno: středa: 7:30 – 12:00 hod        12:30 – 16:00 hod.

Čtvrtek: 7:30 – 12:00 hod        12.30 – 16.00hod.

Mobil: 704 533 445

e-mail/ poradna@klub-blansko.cz

 

KOMU JSOU SLUŽBY URČENY

všem osobám neformálně pečujícím o své blízké (rodiče, děti, sourozence, seniory)

V ČEM VÁM PORADÍME  (konzultace jsou bezplatné)

Ve všech otázkách, které se týkají zákona o soc. službách, soc. dávek, výhod pro ZP děti, seniory a občany.

 • Příspěvek na péči
 • Průkazy TP, ZTP, ZTP/P
 • Jednorázové a opakující se pří dávky pro zdravotně postižené
 • Opatrovnictví
 • Omezení svéprávnosti
 • Vzdělávání osob se zdravotním postižením

NEPOSKYTUJEME  

 • finanční či materiální pomoc
 • nezastupujeme klienty u soudu či jiných institucí

 

 

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA V TERÉNU


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. klub Blansko, Komenského 14, Blansko 678 01 (přízemí fary na Starém Blansku)

Z tohoto místa (poradna) vyjíždí terénní poradce ke klientům, kterým nevyhovuje návštěva v poradně. Přímo na místě se rychleji a přesněji vyhodnotí aktuální situace a operativně se domluví další kroky.

Volejte na číslo 704 595 169 případně mail: projekt@klub-blansko.cz

 

KOMU JSOU SLUŽBY URČENY

Těm, kdo pečují o své blízké (seniory, rodiče, děti, sourozence, přátele). Tedy neformálním pečovatelům.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?

 • Odpovědi na otázky, které se týkají zákona o soc. službách, soc. dávek, výhod pro ZP děti, seniory a občany.
 • Pomoc při hledání východisek z nenadálé změny aktuální situace.
 • Dlouhodobou preventivní podporu pro zvýšení sebejistoty a proti sociálnímu vyloučení.

Konzultace jsou bezplatné

NEPOSKYTUJEME  

 • finanční či materiální pomoc
 • nezastupujeme klienty u soudu či jiných institucí

DALŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

 • přednášková činnost (výkon opatrovnictví, péče o různé typy postižení, první pomoc, sexualita ZP osob, hygiena a další)
 • vzdělávací kurzy
 • získávání praktických dovedností
 • zaměstnání „na zkoušku“
 • psychologická a psychoterapeutická podpora pečujících osob