Mládež III.

Osoby pečující o zdravotně postižené děti a mládež III.

Kurz Péče o zdravotně postižené děti a mládež III byl zahájen 14.11.2014 a probíhal do 21.2.2015 v pronajatých prostorách v Doubravici nad Svitavou. Účastnilo se ho průběžně 15 osob. Kurz sestával ze dvou částí – část Úvod do tématu agresivity a sexuality dětí se ZP v celkovém počtu 16 hodin a část Prevence syndromu vyhoření v počtu 48 hodin. Kurz byl odborně zajištěn opět paní lektorkou Mgr. Květou Hrbkovou. Na základě účastí na kurzu a zpracovaných testů byly na konci kurzu úspěšným účastníkům vystaveny certifikáty o absolvování kurzu. Celkem bylo předáno 11 certifikátů.

Všechny tři běhy kurzů Vzdělávání osob pečujících o zdravotně postižené děti a mládež byly ze strany zúčastněných osob – jak lektorů a organizátorů, tak účastníků kurzů – vnímány velmi pozitivně. Problematika Agresivity a sexuality zdravotně postižených dětí a mládeže i Prevence syndromu vyhoření je velmi náročné téma, které paní lektorka Mgr. Květa Hrbková objasnila opět velmi odborným a přitom citlivým způsobem. Neméně zajímavé byly také její osobní zkušenosti z řad anonymních klientů.


Absolvent vzdělávacího programu se naučí zvládat agresivitu mládeže s postižením, zátěžové situace  i oblast sexuality. Velká pozornost bude věnována prevenci syndromu vyhoření. Hlavním cílem kurzu je pečování o svěřenou osobu informovaně s jistou profesionalitou efektivně s láskou.

Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností. Kurz je realizován a financován v rámci projektu vzdělávání pečujících osob, přihlášení účastníci neplatí kurzovné. Místo konání kurzu je „Pěkná modrá“ v Doubravici nad Svitavou. Kapacita kurzu je 15 osob, které v rámci rodiny pečují osobu příjemce příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb.

Bližší informace, dotazy, přihlášky: Mgr. Miroslav Šamalík  B. Němcové 267  Rájec-Jestřebí, tel.: 723785475, mail: miroslav.samalik@tiscali.cz