Bilanční diagnostika

Aktivita bilanční diagnostika byla průběžně představována na všech kurzech – Péče o zdravotně postižené děti a mládež I, II a III, a dále v kurzech Rodinná péče o seniory I a II. Účastníci všech kurzů měli možnost využít této aktivity, která byla společným základem pro obě cílové skupiny pečujících osob.

Bilanční diagnostiku využilo od začátku realizace do konce projektu celkem 75 osob, z toho 45 osob z kurzů Péče o zdravotně postižené děti a mládež a 30 osob z kurzů Rodinná péče o seniory. Aktivita proběhla individuálně pod vedením zkušeného psychologa. Jednotliví uchazeči obdrželi testový materiál, který si pročetli a vyplnili. Bilanční diagnostika byla zaměřena na osobnostní charakteristiky, extraverzi, introverzi, emoční stabilitu, posouzení temperamentu, interpersonální chování a jednání, osobnostní styl, poruchy osobnosti, motivaci k výkonu a způsoby zvládání stresových situací danou osobou. Testová baterie byla složena z testu osobnosti EOD, Dotazníku interpersonální diagnózy ICL, testu PSSI – inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti, dotazníku Motivace k výkonu – LMI a dotazníku SVF 78 zaměřeného na zvládání stresových situací. Psycholog provedl po zpracování testu jeho vyhodnocení. Následně probíhala konzultace nad výsledky s každým účastníkem se zaměřením na jeho silné a slabé stránky a zejména, v souladu se zaměřením projektu, na psychohygienu osob cílové skupiny s cílem posílit kompetence pečujících osob při zvládání péče o zdravotně postiženého člena rodiny.

Aktivita byla ze strany uchazečů oceněna jako významný přínos v rámci uvedeného vzdělávání.