Vzdělávací program

Vzdělávání

Neformální pečovatelé se neformálně vzdělávají při každé aktivitě projektu. Kromě toho vyvstala potřeba komplexnějšího poučení s výcvikem. To se naplňuje v nabízeném kurzu.

Vzdělávací kurz:

Kurz má 3 tématické moduly.

Teoretický modul je zaměřený na obecnou a právní rovinu pečovatelství. Obsahuje rozlišení formální a neformální péče, využívání jejich kombinace a také kombinace pečovatelství s uplatněním na trhu práce. Pro část pečovatelů je nezbytné znát ustanovení o opatrovnictví.

Modul praktického nácviku uvádí pečovatele do zdravotnického přístupu k opečovávaným osobám. Ošetřovatelé jsou především profesionálové vedení lékařem. Nicméně poučení neformální pečovatelé využijí doma dovednosti s používáním kompenzačních pomůcek, polohováním, dodržováním hygieny a výživy. Nacvičují se také postupy ve specifických případech (Alzheimerova choroba, demence, osoby léčené inzulinem, se stomií). Velmi užitečné se jeví také naučit se orientovat v paliativní péči.

Psychohygiena bývá nováčky ve sféře pečovatelství podceňována. Léčení dlouhodobého stresu a syndromu vyhoření pak stojí mnoho odborného úsilí. Proto se v tomto modulu věnuje pozornost chování v zátěžových situacích, učí se plánování času a představují se relaxační techniky.

 

Organizace kurzu

  • V prostorách VASS Boskovice
  • Rozsah 60 vyučovacích hodin. 1xtýdně (zpravidla v pátek odpoledne)
  • Nejbližší běh kurzu začne v září 2018
  • Náklady kurzu jsou hrazeny z projektu Neformální pečovatelství bez bariér
  • Volitelné rozšíření o nácvik chování v krizových situacích

16.11.2018 – 17.5.2019 Rodinná péče o blízké – program zaměřený na odbornou podporu pečujících. Účast je zdarma.

Přihláška kurzu