Svépomocné terapeutické skupiny

Svépomocná skupina

Naši klienti – neformální pečovatelé , kteří mají přibližně stejnou sféru působení (péče o děti, osoby s postižením, seniory) se pravidelně scházejí.

Náplň a smysl.

Základ tvoří setkání lidí, kteří se vzájemně sdílejí (to znamená mluví a poslouchají) o radosti a strasti pečování. Přítomný odborník (moderátor) není ve funkci přednášejícího ani učitele. Moderuje, aby každý účastník dostal prostor, aby stanovený čas( zpravidla 2hodiny) byl efektivně využit. Výsledkem má být povzbuzení, případně získání nových poznatků. Pokud vznikne potřeba odbornějšího výkladu, může pak být přizván lektor.

 

Setkání svépomocné skupiny  

 • Zpravidla 1x měsíčně na 2hodiny. Místo a čas se domluví podle možností členů
 • Je vhodné pro účastníky projektu, aby se navazovalo na další formy podpory
 • Setkávání mají svou dynamiku. Vztahy se prohlubují nebo se na určité úrovni skončí.
 • Je zdarma.

Naše další aktivity

 • přednášková činnost (výkon opatrovnictví, péče o různé typy postižení, první pomoc, sexualita ZP osob, hygiena a další)
 • vzdělávací kurzy
 • získávání praktických dovedností
 • zaměstnání „na zkoušku“
 • psychologická a psychoterapeutická podpora pečujících osob

Intenzivní setkání svépomocné skupiny

Jedná se několikadenní zpravidla víkendové setkání neformálních pečovatelů. Jsou to zpravidla účastníci svépomocné skupiny, ale není to podmínkou. Program je předem připraven a reaguje na zájem neformálních pečovatelů během realizace aktivit projektu.

Náplň a smysl.

Naši klienti – neformální pečovatelé, se scházejí pravidelně a probírají aktuální témata. Po čase se ukáže, že některé oblasti ze života nelze během 2 hodin probrat a zůstávají „ve vzduchu“ a vnáší do setkávání nepokoj. Proto se několikrát do roka organizují delší setkání. Tam je dostatek prostoru nahromaděné napětí rozebrat a prožít uvolnění. Program je zaměřen na fyzické a psychické uvolnění pečovatelů a neformální vzdělávání. Toho se dosahuje kombinací relaxačních, sportovních, společenských aktivit.

 

Intenzivní setkání  

 • Zpravidla 3x ročně několikadenní (v rozsahu 32hodin). Pobytové se plánuje několik měsíců předem.
 • Je vhodné pro účastníky projektu, aby se navazovalo na další formy podpory
 • Přítomný kouč pomáhá zájemcům zmapovat a následně rozvíjet vlastní potenciál.

Koučink

Kouč je profesionální pracovník, který pomůže zájemcům zmapovat a následně rozvíjet vlastní potenciál a nastavit osobní cíle.

Metoda a smysl.

Kouč není učitel. Nelze očekávat, že vypracuje pro klienta návod jak jednat.

Metoda je ryze individuální. Kouč vede klienta tak, aby sám pronikl do reálné situace, dokázal ji popsat. Ze sebezkušenostního prožitku vyplynou možnosti dalšího vývoje a klient s koučem vyberou optimální variantu.

Čas věnovaný této podpoře je stanovený a rozvrhne se do několika setkání. Je vhodné seznámit se předem a třeba i vyzkoušet nějakou formu podpory pečovatelů. Koučink je pak efektivní. Setkání si plánuje klient přímo s koučem. Kouč je přítomen také na intenzivních setkáních.