Přímá podpora

Pečovatel na trhu práce.

Situace pečovatelů je proměnlivá v čase. Někdy je nutné usilovat o uplatnění na trhu práce, jindy péče vyžaduje plné nasazení bez možnosti setrvání ve svém oboru. Nejtěžší situace nastává, když dlouhodobá péče náhle skončí. Rychle se zorientovat v nových poměrech, doplnit si nové vědomosti, navázat kontakty s jinou skupinou lidí je náročné po kohokoliv. Rizika jsou osobnostní problémy spojené se ztrátou sebedůvěry a sebejistoty v profesní oblasti a sociální vyloučení.

Pracovní poradenství a tréninková pracovní místa

pracovní poradenství začíná jako součást poradny nebo v terénu. S klientem potom pokračuje již specializovaný pracovní poradce. Pomoc našeho pracovního poradce bude nejefektivnější, pokud bude navazovat na ostatní aktivity v rámci projektu. Může s klientem připravit řadu kroků, jako sepsání motivačního dopisu, vypracování životopisu, nácvik komunikační strategie v pozici uchazeče o zaměstnání. Pro plynulejší přechod z pečovatelství do práce v zaměstnání jsou připravena tréninková pracovní místa. Počítá se, že za 6měsíců bude již klient úspěšný v nalezení práce ve svém oboru.